ZKOLENIE "Specjalista ds. funduszy unijnych" oraz STAŻ

Cena : Proszę o kontakt

Serdecznie zapraszamy na


SZKOLENIE "Specjalista ds. funduszy unijnych" oraz STAŻ ZAWODOWY


W ramach projektu uczestnikom zapewnimy kompleksowe wsparcie w postaci:


- stypendium szkoleniowe


- stypendium stażowe


- staże 3 miesięczne


- zwrot kosztów dojazdu


- szkolenia zawodowe


- poradnictwo zawodowe


- pośrednictwo pracy


 


INSPIRES Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły zapraszają do projektu:


- osoby w wieku 18-29 lat z subregionu radomskiego


- osoby niezatrudnione (bierne zawodowo lub bezrobotne)


- osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe (tzw. ubodzy pracujący)


- osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych


 


Zapraszamy do biura projektu:


Inspires Sp. z o.o.


26-600 Radom, ul. Plac Stare Miasto 2


tel. 883734101


tel. 791850784